Razernij

Meubelketen Draelmaier en de waanzin van cijfers

In de ogen van zijn vader was Willem Hendrik maar een simpele boekhouder.

Het was dan eigenlijk voor de familie ook geen verrassing dat niet hij, maar zijn veel jongere stiefbroertje Gijsbrecht de meubelketen erfde na de plotselinge hartaanval van hun in de Quote 500 genoteerde vader.
Natuurlijk had Willem Hendrik bij de notaris bezwaar gemaakt toen de laatste wensen werden voorgelezen. Dat het niks ander dan onverantwoord zou zijn om een miljoenenbedrijf in de schoot te werpen van een vierdejaars student politicologie. Maar die discussie werd al gauw in de famieliedoofpot gedeponeerd door moeder die stellig beweerde dat vader zijn ondernemende geest al sinds vroege leeftijd in Gijsbrecht had herkend. Pas nadat hij boos de kamer van de notaris was uitgebeend schoot Willem Hendrik te binnen wat hij daarop had moeten antwoorden: “Die ondernemende geest zit in beide van ons, vrouw! Alleen heeft-ie bij mij nooit de kans gekregen om zich te openbaren!”

Onder leiding van Gijsbrecht sloeg Meubelketen Draelmaier, Nederlands enige echte antwoord op Ikea, al spoedig haar vleugels uit op een onbekende markt. De nieuwbakken ondernemer had de oude heren in de raad van commissarissen met een flitsend weergegeven presentatie weten te overtuigen van de noodzaak om nu eindelijk de wereld van het internet in te stappen. “Maar let op,” had Gijsbrecht gezegd, “ik bedoel dus geen ordinaire webshop. Nee, we moeten onze klanten bij elkaar brengen op een eigen multimediaal, sociaal platform waar ervaringen en belevingen gedeeld kunnen worden zonder de drukte van een offline omgeving.” Daarna had hij fier op de spatiebalk geslagen en was de naam van het platform in kapitalen verschenen op de marmeren muur van de vergaderzaal: Leeshoek.com.

Als hoofd boekhouding hoorde Willem Hendrik uiteraard ook van de plannen. Via een memo was de opdracht van zijn jongere stiefbroertje binnengekomen om “wat met de cijfertjes te schuiven” zodat er genoeg budget vrij zou komen om het online platform nog voor de kerst te lanceren.
Het was geen goed bedrijfsplan, meende Willem Hendrik, die op het gebied van internet de nodige kennis had opgedaan tijdens een tweedaags Windows XP seminar in een Van De Valk nabij de bossen van Zeist. Dit platform was niks anders dan een bodemloze put voor de reeds inzakkende omzetcijfers van het steeds minder correcte Nederlandse antwoord op Ikea. Meerdermalen had hij geprobeerd Gijsbrecht op de hoogte te stellen van zijn nadere valkuil, maar het leek inmiddels wel alsof die sinds zijn nieuwe functie geen tijd meer had voor zijn oudere stiefbroeder.

Op 16 december ging rond het middaguur het platform middels een prijzige mediacampagne live. Nadat alle werknemers verplicht een persoonlijk profiel hadden aangemaakt en hun familieleden waren uitgenodigd om hetzelfde te doen, stokte de digitale teller in de werkkamer van Gijsbrecht na een kleine twee weken op 164 Leeshoek.com leden.

Een tweede campagne, roterende reclameborden in de Amsterdam Arena tijdens een kansloos verloren oefenwedstrijd van het Nederlands elftal (“Met leeshoek.com scoor je altijd de mooiste meubels”), leverde zeven nieuwe leden op waarvan drie geen familieleden hadden werken bij de meubelketen.

“De potentie van het platform is nog niet tot zijn recht gekomen, maar de voorspelde terugval van Facebook in het achterhoofd houdend en het in ontwerp zijnde mediaoffensief, ligt een explosieve groei nog altijd in de verwachting,” liet Gijsbrecht de verslaggever van De Telegraaf optekenen in zijn kantoor. Met tegenzin wees hij op voorspraak van de meegekomen fotograaf naar het getal 186 op de digitale teller. Hij sloot echter niet uit dat de techniek van het kastje hem in de steek liet en hij verzocht zijn gasten zich vooral niet blind te staren op de cijfers.
“In de ruimste zin van het woord zijn cijfers uiteraard maar cijfers en niks meer,” orakelde voormalig politicologiestudent Gijsbrecht tegen de persmuskieten. “Het is eigenlijk heel simpel, als je het mij vraagt. De essentie van goed ondernemerschap ligt, over de hele genomen, namelijk in wat je met die cijfers doet zodat het onder én boven de streep alleen maar de juiste kant op kan vallen. Een uitgebalanceerde verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit, gespitst op een intuïtieve infrastructuur, zal dan uiteindelijk de doorslag geven of het project levensvatbaar is voor een nader te bepalen segmentatie op de particuliere computermarkt. En dan zal blijken dat het mes altijd aan twee kanten snijdt. Met andere woorden: er is geen reden voor paniek, heren.”

Op een zekere donderdagavond, na een korte e-mail van Gijsbrecht met het verzoek om nog wat te schuiven met reserves richting het platform, stapte Willem Hendrik in zijn Jeep en zette hij koers richting de riante villa van zijn kleine stiefbroertje, gelegen in de bossen van Bussum.

Het onvriendelijke toegangshek bleef echter gesloten voor de boekhouder. Via de intercom werd hem door een verblikte stem medegedeeld dat Gijsbrecht hem niet kon ontvangen en dat het zeer op prijs werd gesteld om, net als normale mensen, van te voren een afspraak telefonisch op te zetten.
Zichzelf van binnen opvretend zat Willem Hendrik achter het stuur van zijn auto. Een paar vloekwoorden ontsnapte uit zijn mond alvorens hij het logge voertuig in z’n achteruit zette.
“We zullen nog wel eens zien of Gijsbrechtje mij wil spreken,” zei hij aangekomen aan het begin van de oprijlaan. Ferm drukte hij zijn favoriete verzamel cd van de Australische hardrockformatie AC/DC in de speler en met een kloeke polsbeweging draaide hij de volumeknop in een keer helemaal naar rechts.
En toen gaf hij de flinkste dot gas uit zijn simpele boekhoudersleven.

Standaard