APK

Het melken van Bella 261

Boer Broere zag niet vaak mannen in door olie bevlekte overalls onder een van zijn koeien liggen. Leunend op het hek voor zijn veld bedacht hij dat dit wellicht de eerste keer was. De vreemde man lag op zijn rug onder een koe, die rustig stond te kauwen in het laag afgegraasde gras. Er glom iets rond de uiers van het beest.

Aangezien boer Broere benieuwd was wat de man daar uitvoerde, liep hij het veld in. Het leek haast of de man met een moersleutel in de weer was.

‘Zeg, wat moet dat?’ bastte boer Broere, waarop de man onder de koe vandaan schoof. Door de rolplank met rupsbanden ging het moeiteloos.

‘Kan ik u helpen?’ vroeg de man.

‘Wat doe je…’ begon boer Broere, iets van zijn stuk gebracht door de zelfverzekerde houding van de knutselaar aan zijn voeten. Z’n ogen schoven naar de uiers en zagen nu pas dat er een soort huls van aluminium omheen was gemonteerd.

‘Wat doe je met mijn koe?’ vroeg hij uiteindelijk, en krabde zich achter zijn oor.

‘De zaak lekte, dus ik heb er maar even een tankje omheen gezet. Je moet dat soort dingen eigenlijk regelmatig laten controleren hè.’

Boer Broere’s mond opende zich om deze idioot van repliek te dienen, maar de woorden kwamen niet.

‘Maar goed, zo is het zaakje ook gedaan. Zal ik de rest ook maar even controleren? Als er één lekt, lekken er meerdere, zeg ik altijd maar.’

‘En… en hoe moet ik Bella 261 nu melken?’

‘Gewoon, zo. Kijk, als u hier draait stroomt de melk als water uit de kraan.’

Bella 261 loeide angstig, waarop de man een paar keer op haar zij klopte en de kraan weer dichtdraaide.

‘Ik ben wel bang dat er wat extra dingetjes waren die ik moest fixen, dus de rekening zal iets hoger uitvallen.’

Boer Broere zag de euro’s voor zich en kon zich daardoor herpakken: ‘Meneer, ik stel voor dat u en uw rolplank mijn weiland terstond verlaten, al dan niet gezwind. Uw diensten zijn hier niet gewenst, noch kan ik mij herinneren daarom gevraagd te hebben. Sta op en loop heen.’

‘Ik ben erkend door de BOVAG, hoor!’

‘De BOVAG heeft weinig kaas gegeten van mijn melkkoeien, net als jij. Donder op!’ werd Boer Broere al wat minder vriendelijk.

Terwijl de man zijn rolplank oppakte en na vriendelijk geknikt te hebben het weiland uitwandelde, inspecteerde de getergde boer zijn Bella 261. Op z’n knieën voelde hij aan de aluminium huls, draaide de kraan open en proefde de melk, die zoet als altijd was. Toen zag hij een tweede kraan, aan de andere kant van de uierhuls. Hij stond op, liep om Bella heen en opende de andere kraan. Er begon een motor te lopen, Bella’s rugspieren trokken samen en een roze, luchtig goedje stroomde kalm uit de kraan.

‘Aardbeienmilkshake,’ mompelde de ervaren boer.

Standaard